MVO

Om ook volgende generaties de kans te geven op te groeien in een wereld waarin het qua leefomgeving, milieu en klimaat prettig leven is, moet welvaartsgroei een duurzame basis hebben. Hierbij dient zorgvuldig te worden omgegaan met grondstoffen en afval. Bedrijven hebben daarin een zeer belangrijke rol. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is daarom een speerpunt van VDS Projectrealisatie

VDS Projectrealisatie heeft daarom een beleidsplan MVO voor haar bedrijfsvoering op het gebied van energieverbruik, papiergebruik, mobiliteit en maatschappelijke betrokkenheid.