Onze diensten – project- & omgevingsmanagement

VDS Projectrealisatie realiseert het project door het coördineren van en/of aansturen van projectmedewerkers, het projectmanagement. In de beginfase van een project bestaat de taak van de projectmanager uit het leggen van contacten met de opdrachtgever(s) en de leveranciers van producten en/of diensten. De projectleider verkent in deze fase mogelijke oplossingen (het realisatieproces). In de opstartfase is de projectleider hoofdzakelijk bezig met het optuigen van het projectteam en creëren van voldoende draagvlak voor het project. Tijdens de uitvoeringsfase van het project is de projectmanager vooral bezig met de uitvoering, het plannen, van het project. In de opleverfase is de projectmanager bezig met afbouwen van het projectteam en het eventueel genereren van vervolgopdrachten.

Omgevingsmanagement is niet meer weg te denken bij de uitvoering van ruimtelijke projecten. Contact, draagvlak en begrip uit de omgeving zijn van het grootste belang voor het welslagen van een project. Vanuit de overheid wordt veel waarde gehecht aan een goede communicatie en wisselwerking met de omgeving. VDS Projectrealisatie is van mening dat het bewerkstelligen van betrokkenheid (‘participatie’) en communicatie de projectorganisatie in staat stelt het project op een effectievere wijze te realiseren.