Projectomschrijving

ProRail heeft de spoordijk parallel aan de leidingstrook verbreed vanaf van het Thomas à Kempisplantsoen tot voorbij het Cremerplein. Hierdoor is een verlegging en reconstructie van de stadsverwarmingsleidingen noodzakelijk. In het Thomas à Kempisplantsoen betreft het een VPS leiding. Gezien de staat van het huidige net en de betonputten is ervoor gekozen om naast het te verleggen leidingdeel de leidingen in de betongoot tot en met de put op de hoek van de Hasebroekstraat te vervangen door Staal-PUR-PE leidingen en de betonputten (deels) te verwijderen en aan te vullen met zand. Daarnaast worden de mantelbuizen en de mediumvoerende buizen onder de Thomas à Kempisweg gedämmerd. Ook de putten in dit deel die niet verwijderd kunnen of mogen worden, moeten gedämmerd worden. De leidingen in de Hasebroekstraat zijn nageïsoleerde leidingen in een betongoot.

Cremerplein Utrecht warmteleiding

Projectdetails

Opdrachtgever
Nijkamp

Locatie
Cremerplein, Utrecht

Specialisme
Warmteleiding

Werkzaamheden VDS

  • opstellen projectplannen
  • omgevingsmanagement
  • uitvoering